Gasilko d.o.o.

Vse kar za požarno varnost potrebujete vi, vam Gasilko priskrbi!

Za vas izvajamo:

1. Vzdrževanje gasilnikov

Imamo pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za vzdrževanje gasilnikov št. 8450-93/2014-5.

Servis gasilnih aparatov kvalitetno opravljamo v visokotehnološko opremljenih prostorih podjetja, na terenu ali v vaših prostorih, za kar imamo odlično opremljena servisna vozila. Gasilne aparate, ki potrebujejo večji poseg, odpeljemo v prostore podjetja in jih v najkrajšem možnem času vrnemo, v tem času pa vam gasilne aparate nadomestimo z našimi.

Aparate servisiramo z originalnimi nadomestnimi deli posameznih proizvajalcev v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur.l. RS, št. 108/04).

Prav tako vam lahko brezplačno svetujemo o vrsti in številu ustreznih gasilnih aparatov v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.l. RS, št. 67/05), katere vam lahko tudi dobavimo in namestimo.

2. Preizkušanje hidrantnih omrežij z izdajo hidrantnih listov

Imamo pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za preizkus hidrantnih omrežij št. 8450-46/2011-2.

Pregled in meritev hidrantnega omrežja opravimo z umerjenimi merilnimi napravami, prav tako vzpostavimo Potrdilo o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja in hidrantni list za posamezne hidrante v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS, št. 22/95 in 102/09).

Meritve hidrantnega omrežja opravljamo:

  • v novozgrajenih objektih;

  • ob adaptaciji objektov;

  • redne letne preglede hidrantnega omrežja.

3. Izobraževanje in usposabljanje s področja Požarne varnosti

Izobraževanje in preverjanje usposobljenosti iz Požarne varnosti opravljamo v skladu s Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom (Ur.l. RS, št. 64/95, 32/11 in 61/11), v vaših prostorih ali v naši predavalnici, z vašo ali našo avdio-video opremo. Po potrebi lahko za Vas izvedemo tudi praktični prikaz gašenja začetnega požara, vajo evakuacije.

Po uspešno opravljenem preverjanju usposobljenosti dobijo udeleženci potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz požarne varnosti.

Usposabljamo tudi osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvedbo evakuacije.

4. Izdelava požarnih redov, načrtov evakuacije in požarnih načrtov

Lahko vam izdelamo:

  • Požarni red - elaborat z načrtom evakuacije in požarnim načrtom ter vsemi potrebnimi prilogami v skladu s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1 - Ur.l. RS, št. 3/07) in Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11);

  • Izvlečke iz požarnega reda;

  • Načrte evakuacije in požarne načrte.

Izvlečke iz požarnega reda, znake za alarmiranje in požarne načrte primerno uokvirimo ali plastificiramo v želenem formatu in namestimo na mesto nahajanja. Izdelamo vam tudi vse priloge in izjave, s katerimi morajo biti seznanjeni vaši zaposleni.

5. Prodaja gasilnikov in ostale požarnovarnostne opreme

Podjetje Gasilko d.o.o. v Sloveniji ekskluzivno zastopa španskega proizvajalca gasilnikov EXFAEX. Vsi gasilniki imajo opravljen brezplačni prvi pregled z veljavnostno 24 mesecev. Seveda pa vam nudimo tudi vso drugo požarnovarnostno opremo, ki je zastopana v Sloveniji.

 

 

6. Nudenje uslug odgovorne osebe in strokovnega delavca

Nudimo vam tudi storitev odgovorne osebe v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (36. člen ZVPoz-UPB1).